Image Alt

SK / EN

Vekker Theatre In Education (TIE) Company was founded in summer 2013. Our mission is to develop self-aware, open and responsible individuals and communities through experience based programs. 

 

TIE is a complex program:

 • it includes a theatre performance – played by actor-drama teachers on the highest quality
 • it’s an alternative way of pedagogy – allows students to develop an understanding for others and themselves
 • it’s interactive – students analyze the situations of the characters through drama games, argue with the actor-drama teachers, give opinion and think together about the main question of the program
 • it’s group specific, unique and flexible – actor-drama teachers work with cca 15-25 students, usually with one class and the program is different from performance to performance according to the circumstances.

However, we believe that creative drama activities can be applied on a much wider scale, that is why we have been constantly enriching the list of our programmes, e.g. creative reading programmes, arts in education projects, team-building activities for classes and complex drama in education programmes. 

 

Our program “What’s up?” won special award on the competition National Award of Career Guidance in 2014 (Národná cena kariérového poradenstva 2014) organized  by Euro Guidance – European Network to Support Guidance and Consultancy in Bratislava.

 

Since 2013 we have been working with more than 

 • 30 schools/institutions
 • 350 communities
 • 9000 participants

 

Besides using the tools and the language of drama and theatre, our main objective is to provide the possibility of common thinking for the participants of our programmes. We believe that, as adults, our social responsibility is to help the younger generations becoming responsible not only for themselves but for others, too.

Dielňa Vekker bola založená v roku 2013. Cieľom našej divadelno-výchovnej dielne je napomáhať rozvoju osobnosti/komunít/spoločnosti pomocou účastníckych programov. 

Divadlo vo výchove (TIE – Theatre In Education) je komplexný program:

 • je to divadelné predstavenie – v ktorom hrajú herci/pedagógovia dramatickej výchovy 
 • je to alternatívna pedagógia – ktorá pomáha, aby študenti lepšie pochopili ostatných ale aj samých seba
 • je to interaktívne – študenti analyzujú dané situácie pomocou rôznych dramatických hier, diskutujú o hlavnej téme programu s hercami/pedagógmi dramatickej výchovy
 • je to skupinovo špecifické, jedinečné a flexibilné – herci/pedagógovia dramatickej výchovy pracujú s cca. 15-25 študentmi, väčšinou s jednou triedou a predstavenie sa dynamicky mení na základe daných okolností

  Náš program Mi a pálya? (Ako ďalej?) získal čestné uznanie na súťažiNárodná cena kariérového poradenstva 2014, ktorú organizovala EuroGuidance – European Network to Support Guidance and Consultancy v Bratislave.

  “Čestné uznanie za realizáciu inovatívneho počinu v oblasti kariérového poradenstva pre mládež Dielni Vekker, neformálnej skupine za aktivitu „Ako ďalej?/Mi a pálya? – divadlo vo výchove v službe výbere povolania“. Uznanie udeľuje porota za tento na Slovensku naozaj inovatívny počin, ktorý je univerzálne prenositeľný, má zaujímavú formu využiteľnú napríklad na začiatku procesu kariérového poradenstva, ktorá aktivizuje mladých ľudí.”